About

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

Kula tiyang Kitha ingkang linairaken ing ndesa, pojok Jawi Wetan, sisih wetan,  nami dusunipun Tegaldlimo, Kampung 11, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, dusun kula caket kalian alas Purwa, ing dinten Jum’at Pon tgl. 09 April 1954, utawi 04 Ruwah 1885 Tahun Jimawal Windu Sangara, utawi manawi tahun Hijriyah tgl. 05 Sya’ban 1373 H. neptu 13, pranatamangsa Kasadoso (27 Maret – 19 April), pangarasan Lakuning Lintang, pancasuda Lebu Katiuping Angin, Palintangan Lintang Kamal (Asma), dina Kucing, Zodiak Aries (Wedhus) (21 Maret – 20 April).

Kaparingan nami dening tiyang esepah kula SAMIDI, nami ndesa, mila inggih asal saking ndesa, praupan (tampang) ugi ndesa, ning rejeki kitha.

SAMIDI tegesipun SA menika SAESTU, MIDI menika SEDANG, tegesipun sedang menika AGENG mboten ALIT mboten, INGGIL mboten ENDHEK mboten, BAGUS mboten AWON mboten, GAGAH mboten NYLEKUTHIS mboten, PINTER mboten BODHO inggih, WARAS mboten EDAN inggih, EDAN inggih tegesipun kula kedanan Bojo kula ha ..ha..ha…!!!

Pendidikan Formal S3 (ES tiga) saget kula rampungaken, inggih menika SD, SMP lan SMA.

SDN Tegalsari 1 tahun 1966, Kecamatan Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi

SMP 17 Agustus 1945 ing Dam Limo, inggih Tegaldlimo tahun 1969, dados SD, SMP kula rampungaken ing ndesa.

SMAN I Giri Banyuwangi tahun 1972.

Wiwit tahun 1973 nyambut damel wonten BPD (BANK JATIM), pensiun tahun  2010, dados masa kerja 36 tahun, salebetipun kula nyambut damel wonten BANK JATIM kula saget ngrampungaken Pendidikan Formal S1 saha S2.

Ing tahun 1979 rabi (menikah) kaliyan putri Madiun nami SRI ENDAH SISWANTI Hj,SE. kaparingan momongan dening ALLAH SWT. tigang glintir, Cewek Cowok-cowok, nalika kula nikahan dening Marasepuh kula Kakung nami kula kawuwuhan AHMAD, nami kula dados AHMAD SAMIDI.

Salajengipun ing tahun 2002 kula nindakaken ibadah HAJI wonten ing Tanah Suci, mila manawi katulis lengkap nami kula dados H. AHMAD SAMIDI, SE,MM. agak  keren dan agak sombong sedikit kan!!! sak menika pidalem ing kitha Malang Jl. Bunga Lada No. 1 Tlp. (0341) 493077, HP. 08123239478.

Umur kula samenika 58 (seket wolu) tahun, sampun radi pikun lan radi lalen, uwis barang sok-sok uruuung…!!! wae hi…hi…hi…, ananging  samenika kula bergabung kalian PRAKTIS & TOUR TRAVEL ing Jl. Soekarno-Hatta 1F Malang Kota, mangga para sederek kula ambok bilih ngersakaken wisata dhateng pundi KLIK  kula utawi Praktisya.com ***********

Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Iklan

4 responses »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s